مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی

همه کسب و کارها از یک سو در درون خود به دنبال تولید ارزش قابل عرضه به مشتریان هستن و از سوی دیگر برقراری ارتباط با مشتریان و بازار را دنبال میکنند. تمام آنچه که کسب و کارها در خصوص ارتباط با بازار دنبال میکنند در حوزه بازاریابی دسته بندی میشود. آرمانی برای ساماندهی، بهبود، ارتقا، آموزش و راه اندازی بخش بازاریابی در کسب و کار شما در کنارتان خواهد بود.

انجام آنچه که از نظر استراتژیک درست است، مهم­تر است تا انجام آنچه که در کوتاه مدت سودآور است. امروز اگر می­خواهید در جایی که هستید باقی بمانید باید سریع­تر بدوید.
(کتاب مدیریت بازاریابی/ دکتر حسن اسماعیل پور)

ارسال درخواست کتبی از طریق ایمیل در سربرگ شرکت که باید حاوی موارد ذیل باشد:

  • درچند سطر سازمان خود را تشریح نمایید.
  • توضیح دهید چرا به خدمات مشاوره نیازدارید.
  • درخصوص محصولات و خدمات خود به اختصار توضیح دهید.
  • نام،‌سمت سازمانی،‌شماره تماس مستقیم و آدرس وب سایت خود را درج نمایید.

 

بروشور ما

برای شروع یک تجارت نوین با مشاورین ما در تماس باشید.