درباره ما

تخصص و تلاش ما، تحول در بازار شماست

about-img
about-img
about-img
about-img

فلسفه ما

امروزه شناخت مشتریان پیچیده شده است و درک رفتار آنها چندان آسان نیست. مشتریان با قوانین فیزیک یا اقتصاد جذب نمی شوند. هیچ فرمول نوشته شده ای وجود ندارد که در مورد بازدهی بازاریابی به شما اطمینان کامل دهد. به همین دلیل است که برندها ایجاد می شوند تا هر مشتری بتواند انتخاب درستی داشته باشد و هر برند بتواند مجموعه مشتریان خود را مخاطب قرار دهد. اما برند فرزند یک فرآیند ممتد و پیوسته بازاریابی است. داستان ما، داستان آرمان هر کسب و کاری است. یک میل انسانی ساده و قدرتمند، که به ما کمک می کند بیشتر کار کنیم و به سمت موفقیت گام برداریم. آرزو و اشتیاق همیشه عامل مشترک موفقیت در تمامی فرهنگ ها و جوامع بوده است. صاحبان کسب و کار همیشه خود را برای موفقیت حداکثری مجهز می کنند. ما بیشتر از آنکه برای کسب و کارها فایل های جذاب و رنگی تهیه کنیم و در جلسات طولانی شعار بدهیم، به مشکلات آنان توجه می-کنیم، برای ارزش ها اهمیت بیشتری قائلیم و لحظه به لحظه تا رسیدن به مقصد نهایی همراه آنها هستیم. ما باور داریم برندهای آرمانی در ذهن ها می ماند و تحسین می شوند اما برای ساخت آنها تلاش، صبر و همکاری فراوانی لازم است. ما باور داریم که تنها زمانی که برندها آرمانی باشند، در ذهن ها می مانند و تحسین می شوند. و هر برندی که ما می سازیم و هر ارتباطاتی که ایجاد می کنیم، هر پیکسل و هر کلمه ای که به کار می بریم، بخشی از آیندۀ برند است.

مدیران آرمانی

مدیر عامل شرکت اندیشه کسب و کار آرمانی و  همینطور موسس وب‌سایت برندابات  [مرجع تحلیلی ، آموزشی...

پژمان پاکدامن

مدیر استراتژی های برندسازی

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون...

هامیلون دونا

مدیر تبلیغات

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون...

چالز لیمن

مدیر مالی